KODE-RETTING Øit

Jeg lager koder som kan rettes om de får feil.

Eksempel på kode med feil som ble rettet:

3979721623245774 : Feilskrevet
3979721623245714 : RETTET!

Koden hadde altså 3 feil:

Tallet 6 i midten var galt og ble fjernet.
Tallet 3 manglet og ble lagt til.
Tallet 7 nest sist ble rettet til 1.

Du kan prøve koderetting her.

Øit selger altså koder som kan rettes, og rettingen av dem. Er du interessert, så ring
Kim Øyhus på 9001 4425
og si at du er interessert i koderetting, eller kontakt meg på Email:

Her er noen eksempler der koderetting vil være nyttige:

Systemet kan altså rette flere forskjellige typer feil, typisk slike feil som folk gjør.

Feil i koder kan oppstå ved at:

Mere informasjon, spørsmål, og svar er her.